Startsida Umeå kommun
Hundpromenad

Hundrastkärl, hundlatriner

Du som är hundägare har ansvar för din hund. Enligt lokala ordningsföreskrifter ska du plocka upp föroreningar efter hunden på badplatser, trottoarer, gång- och cykelvägar, anlagda park- och grönytor, tätortsnära skogar och andra allmänna platser. Det gör det trevligare för alla att vistas i Umeå.

I Umeå kommun finns 126 hundrastkärl där du kan lämna hundbajspåsar.

Titta på Umeåkartan var hundrastkärlen är placerade

Hundrastkärl är en service för att det ska vara enklare för dig som är hundägare. Kommunen tömmer hundrastkärlen med jämna mellanrum. Men, kommunen övertar inte ansvaret för vad din hund lämnar efter sig.

  • Om det inte finns hundrastkärl i närheten måste du plocka upp hundbajset, ta med det från platsen och sortera det som brännbart hushållsavfall, i ditt eget eller boendets gröna sopkärl.
  • Det gäller också om ett hundrastkärl är fullt i väntan på tömning.
  • Det är inte OK att lämna hundbajs eller hundbajspåsar kvar på marken på allmän plats, inte heller i vanliga skräpkorgar.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus