Startsida Umeå kommun
Byggnad

Kvarteret Gröngård

Kvarteret Gröngård ingår i CERBOF-projektet "Energieffektivt byggande i kallt klimat"

Adress: Sågställarvägen 9, Umeå

Allmän beskrivning: Kvarteret Gröngård är ett område med fyra lika nybyggda lågenergihus. I ett av husen genomför vi mätningar av värme, el och fukt i konstruktionen. Varje byggnad har en bruttoarea på 660 kvm och en sammanlgad Atemp på 562 kvm. Det är 6 st lägenheter i varje byggnad där 4 st är treor och 2 st är fyror. I varje lägenhet sitter en display där brukaren kan följa sin energianvändning för tappvarmvatten och el.

Värmesystem: Fjärrvärme via vattenburet radiatorsystem och vattenburen golvvärme i badrum. Fjärrvärmen leds via kulvert från grannhuset.

Ventilationssystem: Centralt FTX-system med roterande värmeväxlare.

Typ av isolering: Cellplast i grund och stenullsisolering i väggar
och lösull i yttertak.

Isoleringstjocklek: Grund 300 mm, väggar 285 mm, tak 600 mm.

U-värde fönster: Fönsterna har 1,2 i u-värde.

Projekterad energianvändning: 61,2 kWh/kvm & år

Produktionskostnad: 8 125 000 kr (inkl moms)

Kontakt
Per Erik Nyman
Skanska

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus