Startsida Umeå kommun
Villa Carlstedt

Villa Carlstedts

Villa Carlstedts ingår i CERBOF-projektet "Energieffektivt byggande i kallt klimat"

Adress: Triangelgatan 19, Umeå

Allmän beskrivning: Villa Carlstedt är ett lågenergihus med
bruttoarea runt 213 m². Huset är delvis uppfört i två våningsplan.
Byggnaden har liggande träfasspont som fasadmaterial och relativt
stora fönster mot söder. Yttertaket är belagt med betongtakpannor.
Entrén är mot söder och från öster kommer man in i tvättstugan.
Grundplatta är i betong och stomme är uppförd med regelstomme
i trä. Bergvämepumpen är placerad i garaget där försörjningen sker
med hjälp av en värmekulvert till villan.

Värmesystem: Bergvärmepump med vattenburen golvvärme på
bottenvåningen och vattenradiatorer på övervåningen.

Ventilationssystem: FTX-system med roterande växlare.

Typ av isolering: Cellplast i grund och stenullsisolering i väggar
och lösull i yttertak.

Isoleringstjocklek: Grund 300 mm, väggar 285 mm, tak 600 mm.

U-värde fönster: Fönsterna har 1,2 i u-värde.

Antal personer: Två vuxna och två barn.

Energiförbrukning: 32 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Produktionskostnad: 3 600 000 kr.

Kontakt
Leif Svanholm
Skidsta Hus
Läs mer
Lågan - För energieffektiva byggnader - Här kan du läsa mer om Villa Carlstedts. Använd sökfunktionen på Lågans startsida och sök efter byggnader i Västerbottens län.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus