Startsida Umeå kommun
Villa Dario

Villa Dario

Villa Dario ingår i CERBOF-projektet "Energieffektivt byggande i kallt klimat"

Adress: Oriongatan 12, Umeå

Allmän beskrivning: Villa Dario är ett lågenergihus med bruttoarea runt
269 m². Huset är uppfört i två hela våningsplan och med en V-form mot söder.
Byggnaden har liggande träfasspont som fasadmaterial och relativt stora
fönster mot söder.
Yttertaket är belagt med betongtakpannor. Entrén är mot norr och från vardagsrummet
går balkongdörrar ut till trädgården i söder. Grundplatta är i
betong och stomme är uppförd som, så kallad dubbel regelstomme, i trä.
Entrén mot norr har ett vindfång för att minimera energiförlusterna.

Boyta: Bottenvåning 146 m2 och övervåning 123 m2.

Värmesystem: Fjärrvärme med vattenburen golvvärme på bottenvåningen
och vattenburna radiatorer på övervåningen.

Ventilationssystem: FTX tilluft och frånluft med eftervärme.

Typ av isolering: Cellplast i grund och termoträ i väggar och tak.

Isoleringstjocklek: Grund 400 mm, väggar 370 mm och tak 500 mm.

U-värde fönster: Fönsterna har 0,9 i u-värde.

Antal personer: Tre vuxna och två barn.

Projekterad energianvändning: 76 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Produktionskostnad: Drygt 4 000 000 kr.

Kontakt
Jabar Amin
070-690 01 65