Startsida Umeå kommun

Lantmäteriarkiv

Alla handlingar från nya och äldre förrättningsåtgärder arkiveras. I dag är alla handlingar inskannade och materialet finns digitalt.

För Umeå tätort finns handlingar från långt bak i tiden. Genom att beställa kopior kan du få detaljerad aktuell och historisk information om din fastighet.

Kontakt

Kontakta Lantmäteri för att beställa kopior av de flesta äldre handlingar.

Expedition
090-16 13 28
lantmaterimyndigheten@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.