Startsida Umeå kommun

Lantmäteriarkiv

Alla handlingar från nya och äldre förrättningsåtgärder arkiveras. I dag är alla handlingar inskannade och materialet finns digitalt.

För Umeå tätort finns handlingar från långt bak i tiden. Genom att beställa kopior kan du få detaljerad aktuell och historisk information om din fastighet.

Kontakt

Kontakta Lantmäteri för att beställa kopior av de flesta äldre handlingar.

Expedition
090-16 13 28
lantmaterimyndigheten@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus