Startsida Umeå kommun

Tekniska uppdrag

Mätuppdrag

Erfarna mätningsingenjörer/tekniker som står till tjänst med många typer av mätjobb. Från hög precisionsmätning med mm-noggrannhet till lägre precision om så önskas.

Transformationstjänster

Har ni punkter, objekt, kartor eller ritningar som behöver transformeras (konverteras) från ett koordinatsystem till ett annat, så hjälper vi er. Vi bemästrar de flesta koordinatsystem och format.

Stompunkter

Stompunkterna är grunden för all kartframställning och för all inmätning, lägesdokumentation och fastighetsbildning. Stompunkter, punktbeskrivningar och koordinater hämtas via kommunens web-tjänst.

Beställ tekniska uppdrag

Kontakta Lantmäteri för mer information om tekniska uppdrag.

Expedition
090-16 13 00

Beställning av geografiska produkter och tjänster

Beställning av tryckta kartor

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus