Startsida Umeå kommun

Felanmälan

Gör felanmälan på olika sätt beroende på vad felet är:

El, fjärrvärme och Umenet

Anmäl fel till Umeå Energi (www.umeaenergi.se)

Innan du felanmäler strömavbrott, kontrollera om grannarna också har avbrott och att dina säkringar är hela.

På Umeå energis webbplats hittar du också aktuell driftinformation. 

Fastigheter

Anmäl fel på kommunens fastigheter: 090-16 23 42 (dygnet runt).

Gator, parker, idrottsanläggningar, utemiljöer

Felanmäl gator, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser, skog och natur, trafikljus, belysning på gator, U-bike, idrottsanläggningar och motionsspår. Här anmäler du även fel i markskötsel på Umeå kommuns fastigheter.

Anmäl fel via webbformulär

Anmäl fel via app

Fyll i kontaktuppgifter, följ ett ärende och få besked när det har hanterats.

Du kan också göra felanmälan för gator, gång- och cykelvägar, parker och lekplatser via telefon 090-16 14 61. Kl. 16-07 via telefon 090-16 21 00.

Vatten och avlopp, avfall och återvinning

Anmäl fel till Vakin (www.vakin.se)

Sidan har granskats 2019-01-23

Sidans kortadress: www.umea.se/felanmalan

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.