Startsida Umeå kommun
Även leksaker för riktigt små barn kan innehålla kemikalier.

Många leksaker är gjorda av plast med tillsatser av stabiliserande eller mjukgörande medel. Vissa sådana medel är skadliga för hälsan och miljön och vissa är förbjudna i leksaker eftersom de kan påverka balansen av vissa hormoner i kroppen och skada fortplantningsförmågan.

Hushållet

Kemikalier finns praktiskt taget i alla varor, möbler, kläder, mat, hygienprodukter, elektronik och bilar. En del kemikalier är farliga för hälsa och miljö. Därför behövs det kunskap om hur de ska hanteras.

Konsumenter har rätt att veta, våga fråga i butiken

Du som är kund har rätt att fråga om varor innehåller farliga ämnen och ska få kostnadsfritt svar av butiken inom 45 dagar. Om butiken inte vet om varan innehåller något farligt ämne är den skyldig att ställa frågan till leverantören.

Formulär att lämna till butiken för få veta om en produkt innehåller farliga ämnen (pdf)

Butiker får stöd

Vi hoppas att Umeås butiker är med oss i arbetet för en giftfria miljö i Umeå. Här är ett informationsblad ni kan distribuera till kassorna i butiken:

Informationsblad för butiker som stöd vid frågor från kunder (pdf)

Våga fråga. Om kemikalier.
Kontakt
Informationsblad

För konsumenter

Kadmium i konstnärsfärger
(pdf, 3,1 MB)

Formulär som du kan lämna in till butiken

Man kan inte se om den här varan innehåller farliga ämnen (pdf)

För butiker

När kunderna frågar om farliga ämnen i varor (pdf)

Mer information

Vilka ämnen är farliga?

Kemikalieinspektionens webbplats Sök på "kandidatförteckning".

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-04-22

Sidans kortadress: www.umea.se/vagafraga