Startsida Umeå kommun

Verksamheter som hanterar livsmedel

Här hittar du som livsmedelsföretagare information som du kan ha nytta av exempelvis när du ska starta nytt eller ta över ett livsmedelsföretag. Du hittar även information om aktuell lagstiftning och avgifter.

Mer information för dig som företagare hittar du även på Livsmedelsverkets hemsida.

Verksamt.se hittar du en checklista som är en hjälp när du ska starta en restaurang.

Andra tillstånd och anmälningar

Som livsmedelsföretagare kan det ibland bli aktuellt med andra tillstånd och anmälningar. Via kommunens företagslots eller kommunens växel,
090-16 10 00, kan du få upplysningar om var du vänder dig för att få information om detta.

starta livsmedelsföretag
Digitala blanketter

Vi vill gärna att ni skickar in er anmälan om registrering digitalt.

Länkar till blanketter:

Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet/folköl

Anmälan om registrering av tidsbegränsad livsmedelsverksamhet

På blanketten för registrering av livsmedelsverksamhet kan du även anmäla folkölsförsäljning/-servering.

Avgifter
Kontakt

Telefon och e-post
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Besöksadress
Miljö- och hälsoskydd
Stadshuset Skolgatan 31 A

Postadress
Miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
901 84 Umeå

Fax: 090-16 16 89

Organisationsnummer
212000-2627

Bankgiro
154-2079 IKB 14214