Startsida Umeå kommun
Soptunna

Matavfall, matsvinn

Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt är det viktigt att allt avfall hanteras på rätt sätt. Det bästa är att minimera avfallsmängderna så att så lite avfall som möjligt uppstår. För det avfall som ändå uppstår är det viktigt att källsortera så mycket som möjligt.

Miljö- och hälsoskydd har sammanställt en broschyr som berättar om olika typer av avfall som kan uppstå när man hanterar livsmedel. I den kan du läsa om hur du sorterar och vem du kan kontakta om du har frågor.

I högerspalten kan du ladda ned broschyren.

English information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus