Startsida Umeå kommun

Trängsel och smittskydd på matställen

Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (2020:526) slår fast att den som driver ett serveringsställe, som till exempel restaurang, bar eller kafé, ansvarar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av coronaviruset som orsakar covid-19. Lagen började gälla 1 juli 2020 och slutar gälla 31 december 2020.

Föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Föreskrifterna kompletterar bestämmelserna i den nya lagen (2020:526) och börjar gälla 7 juli 2020 och gäller tillsvidare.

En viktig åtgärd är att undvika trängsel. Enligt Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter bör besökare kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap på ett serveringsställe. Inom ett sällskap är det var och ens ansvar att hålla det avstånd som behövs.

Av föreskrifterna framgår också att det är verksamheternas ansvar att så långt som möjligt hjälpa gästerna och personalen att göra rätt, genom information och åtgärder. Till exempel får mat och dryck endast serveras till besökare som sitter ned vid ett bord eller vid en bardisk, det ska finnas möjlighet till handtvätt eller till att använda handsprit, minska trängseln i köer genom markeringar i golvet med mera. Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande, om det kan ske utan trängsel. 

Miljö- och hälsoskydd har tagit fram en checklista och information om den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder som serveringsställen kan använda i sitt arbete för att minska trängsel som finns i högerspalten.

Tillsyn på matställen

Inspektörer från Miljö- och hälsoskydd kommer att göra tillsyn hos flera matställen i Umeå vid olika tidpunkter. Vid besöken pratar Miljö- och hälsoskydd med ägare och personal för att ta reda på hur de arbetar för att minska trängsel och vilka åtgärder de i övrigt vidtagit för att minska smittspridning. Om det förekommer brister ska dessa åtgärdas så snabbt som möjligt och ett uppföljande besök kommer att göras. Alla brister rapporteras även vidare till smittskyddet, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten.

Om du ser trängsel på ett matställe eller en uteservering

Här nedan kan du skicka in dina iakttagelser till Miljö-och hälsoskydds inspektörer.


Lämna din e-post om du vill följa ditt ärende.

Beskriv ditt klagomål så detaljerat som möjligt. Ange vilket ställe det gäller, vilken tid på dygnet det var trångt och var någonstans i lokalen trängsel uppstod, till exempel på uteserveringen eller i toalettkön. Iakttagelsen ska ha gjorts på plats och inte på distans.
Kontakt

Miljö-och hälsoskydd
090-16 10 00
miljoochhalsoskydd@umea.se

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-08-03

Sidans kortadress: www.umea.se/trangsel