Startsida Umeå kommun

Verksamheter som hanterar livsmedel

Här hittar du som livsmedelsföretagare information som du kan ha nytta av till exempel när du ska starta nytt eller ta över ett livsmedelsföretag. Du hittar även information om aktuell lagstiftning och avgifter.

Mer information på Livsmedelsverkets webbplats

Verksamt.se hittar du en checklista som är en hjälp när du ska starta en restaurang.

Andra tillstånd och anmälningar

Som livsmedelsföretagare kan det ibland bli aktuellt med andra tillstånd och anmälningar. Via kommunens företagslots eller kommunens växel,
090-16 10 00, kan du få upplysningar om var du vänder dig för att få information om detta.

starta livsmedelsföretag
Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
miljoochhalsoskydd@umea.se

Besöksadress:

Stadshuset, Skolgatan 31 A

Postadress:

Umeå kommun
901 84 Umeå

Organisationsnummer
212000-2627

Bankgiro
154-2079

IKB: 14214

Digitala blanketter

Skicka in anmälan om registrering digitalt via formulär:

Anmäl registrering av livsmedelsverksamhet/folköl

Anmäl registrering av tidsbegränsad livsmedelsverksamhet

På blanketten för registrering av livsmedelsverksamhet kan du även anmäla folkölsförsäljning/-servering.

Avgifter

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus