Startsida Umeå kommun

Kontroller

Kommunens livsmedelskontroll

Ingen ska behöva bli sjuk av att äta de livsmedel som säljs i butiker eller som serveras på restauranger i Sverige. Som konsument ska man kunna lita på att märkning av livsmedel och menyer är korrekta. Ansvaret för att livsmedelslagstiftningen följs ligger på den företagare som driver verksamheten. För att säkerställa att livsmedelsföretagarna följer lagstiftningen gör Miljö- och hälsoskydd regelbundna kontroller på alla livsmedelsverksamheter i kommunen.

Hur går en kontroll till?

De flesta kontrollbesök är oanmälda. Beroende på vad som är syftet med inspektionen tittar vi på olika delar av verksamheten. Vid en inspektion kontrolleras till exempel hur maten förvaras och hanteras. Vi kontrollerar även att lokalen, utrustningen och inredningen är i bra skick och att det är rent. Ibland tas även prover på de livsmedel som verksamheten hanterar eller säljer.

Efter kontrollbesöket får företagaren en rapport där eventuella brister som noterats vid besöket redovisas. Om kontrollen visar på många brister, gör Miljö-och hälsoskydd ett återbesök för att följa upp att bristerna åtgärdats. För den uppföljande kontrollen tas en avgift ut enligt kommunens timtaxa.

Mer information om livsmedelskontroll hittar du i Livsmedelsverkets material med namnet Livsmedelskontroll, vårt uppdrag.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
miljoochhalsoskydd@umea.se

Anmäl matförgiftning

Om du har blivit matförgiftad, ring eller mejla en livsmedelsinspektör, se kontaktuppgifter ovan.

Du kan också anmäla via formulär:
Anmäl misstänkt matförgiftning

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus