Startsida Umeå kommun

Övriga tillstånd

Som livsmedelsföretagare kan det ibland bli aktuellt med andra tillstånd och anmälningar. Via kommunens företagslots eller kommunens växel, 090-16 10 00, kan du få upplysningar om var du vänder dig för att få information om detta.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
miljoochhalsoskydd@umea.se
Mer information

Digitala blanketter

Vi vill gärna att handlingar som skickas in till oss skickas digitalt.

Digitala blanketter för registrering av livsmedelsverksamhet finns här:

Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet

Anmälan om registrering av tidsbegränsad livsmedelsverksamhet


Avgifter

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus