Startsida Umeå kommun

Tillfällig livsmedelsverksamhet

Ska du driva en tillfällig eller mobil livsmedelsverksamhet måste du göra en tidsbegränsad registrering av din verksamhet hos Miljö- och hälsoskydd.

Tillfälliga livsmedelsverksamhetet kan till exempel handla om att du vill ha en monter eller ett restaurangtält på Nolia-mässan, vid en festival, marknad eller andra arrangemang. Registrering ska ske senast 14 dagar innan den planerade tillställningen. Om du redan har en registrering för en mobil anläggning behöver du däremot inte göra en ny registrering.

Miljö- och hälsoskydd kan komma att göra ett kontrollbesök på plats även vid tillfälliga livsmedelsverksamheter. Vid utförd kontroll debiteras den tid som kontrollen tar.

Mobil livsmedelsverksamhet

Mobila livsmedelsverksamheter ska registreras i den kommun där den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Registreringsbeslutet ska du därefter alltid ta med och kunna visa upp på plats vid kontroll i de kommuner dit verksamheten åker.

Läs mer i vår broschyr om tillfällig livsmedelshantering vid marknader, mässor eller festivaler.

Bild mat
Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (vxl)
miljoochhalsoskydd@umea.se

Mer information

Digitala blanketter

Vi vill gärna att du skickar in din anmälan om registrering digitalt.

Anmälan om registrering av tidsbegränsad livsmedelsverksamhet

Avgifter

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus