Startsida Umeå kommun

Mark, exploatering

Här finns information om kommunens mark- och exploateringsfrågor, till exempel köp och försäljning av fastigheter och villatomter men även exploateringar, arrenden och övriga nyttjanderätter.

Intresseanmälan för markanvisning

Just nu bjuder vi in till intresseanmälan för markanvisning av fastigheten Vätten 1 på Tomtebo. Klicka här för att läsa mer om hur du går tillväga!


Sidan har granskats 2019-11-15

Sidans kortadress: www.umea.se/mark