Startsida Umeå kommun

Arrendera mark

Ett arrende är en nyttjanderätt av mark mot betalning.

Det finns fyra typer av arrende

  • Anläggningsarrende
  • Bostadsarrende
  • Jordbruksarrende
  • Lägenhetsarrende

Umeå kommun arrenderar ut mark för jordbruks- och lägenhetsarrenden. Det sker alltid genom skriftliga avtal. Umeå kommun upplåter inga nya anläggnings- eller bostadsarrenden, men har ett antal befintliga. Läs mer om specifika arrendetyper i menyn till vänster.

Ett arrendeavtal skrivs med en enskild person eller en juridisk person (företag, förening eller dödsbo) och får inte överlåtas till annan utan Umeå kommun, Mark och exploaterings skriftliga medgivande.

Den som arrenderar mark kan inte pantsätta eller på annat sätt belåna den mark eller de byggnader som omfattas av arrendeavtalet.

Reglerna för arrende finns i Jordbalken, kapitel 7-11, se länk till Notisum under Mer information.

Kontakt

Johan Sandberg
090-16 23 76
076-833 23 92
johan.sandberg@umea.se

Mer information

Reglerna för arrende finns i Jordbalken, kapitel 7-11.

www.notisum.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus