Startsida Umeå kommun

Mark för flerbostadshus

Riktlinjer för markanvisning

Umeå kommun har tagit fram riktlinjer för hur tilldelning av kommunägd mark avsedd för flerbostadshus ska fördelas till marknaden, se Policy för markanvisning under mer information. Syftet är att erbjuda en tydlig och öppen fördelning av mark.

Anvisad mark

Genom att klicka på Anvisad mark i innehållsmenyn kan du se vem som har fått markanvisning i ett specifikt område.

Kontakt

Anna Löfqvist
090-16 23 59
070-611 01 05
anna.lofqvist@umea.se

Kajsa Dahlberg
090-16 14 55
073-811 81 16
kajsa.dahlberg@umea.se

Carl Rasmunds
090-16 23 04
072-237 50 57
carl.rasmunds@umea.se

Sandrine Rivoire
090-16 23 05
070-207 64 73
sandrine.rivoire@umea.se

Sarah Lundgren
090-16 23 01
073-039 29 56
sarah.lundgren@umea.se

Erik Sjöberg
090-16 23 97
073-075 80 25
erik.sjoberg.2@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus