Startsida Umeå kommun

Anvisad/fördelad mark

Nedan listas företag som fått markanvisning i ett specifikt område, men där byggproduktion ännu inte har påbörjats. När tiden för markanvisning gått ut äger Umeå kommun rätt att anvisa marken till annat företag. En förlängning av markanvisningstiden kan endast göras i undantagsfall, till exempel om Umeå kommun bedömer att byggstart är nära förestående.

Umeå kommun tar inte ut avgift för markanvisning. Erhållen markanvisning ger inte rätt till ersättning för nedlagda kostnader.

Vi reserverar oss för att listan inte uppdateras dagligen.

Fastighet

Område

Reserverad för

Reservationen upphör

Uttern 2 mfl.

Öst på stan

Balticgruppen

200630

Sävar 11:17 mfl.

Sävar

Bo Bra i Sävar AB

201231

Stadsliden 5:1

Mariehem Centrum

Bostaden

221231

Stadsliden 2:3

Hamrinsberget

Balticgruppen

tillsvidare

Hörneå 8:539

Gråbolandet Hörnefors

HEXAB

201231

Vipan 25

Öst på stan

Riksbyggen

220630

Törnrosen 10, 11

Holmsund

JIPP AB

200630

Hörneå 30:2 mfl.

Hörnefors

OF Bygg AB

200630

Ersboda 2:1

Ersboda

Balticgruppen

201231

Baggböle 1:17

Baggböle

OBOS Mark AB

191231

Backen 6:1

Backen

Byggnadsstiftelsen Waldorfskolan i Umeå

201231

Obbola 19:1

Obbola

OBOS Mark AB

210630

Västerteg 36:2 (del av)

Teg

Lerstenen Handlaren AB

201231

Västerteg 34:4 mfl.

Teg

Bostaden

201231

Vätten 1

Tomtebo

VNB Byggproduktion AB

201231

Sofiehem 2:1 &2:2

Ålidhem

Bostaden

220430


Kontakt

Helen Nilsson
090-16 23 56
helen.nilsson@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus