Startsida Umeå kommun

Anvisad/fördelad mark

Nedan listas företag som fått markanvisning i ett specifikt område, men där byggproduktion ännu inte har påbörjats. När tiden för markanvisning gått ut äger Umeå kommun rätt att anvisa marken till annat företag. En förlängning av markanvisningstiden kan endast göras i undantagsfall, till exempel om Umeå kommun bedömer att byggstart är nära förestående.

Umeå kommun tar inte ut avgift för markanvisning. Erhållen markanvisning ger inte rätt till ersättning för nedlagda kostnader.

Vi reserverar oss för att listan inte uppdateras dagligen.

Fastighet

Område

Reserverad för

Reservationen upphör

Umeå 5:1

Ö Dragonfältet

Bostaden


Umeå 2:1

V Brinkvägen

Lerstenen Utveckling

180301

Uttern 2 mfl.

Öst på stan

Balticgruppen

200630

Sävar 11:17 mfl.

Sävar

Bo Bra i Sävar AB

201231

Stadsliden 5:1

Mariehem Centrum

Bostaden

191231

Stadsliden 2:3

Hamrinsberget

Balticgruppen

tillsvidare

Hörneå 8:539

Gråbolandet Hörnefors

HEXAB

201231

Sofiehem 5:2

Ålidhem

Bostaden

170630

Vipan 25

Öst på stan

Riksbyggen

190630

Törnrosen 10, 11

Holmsund

JIPP AB

200630

Västerteg 34:3 mfl.

Teg

Bostaden

201231

Holmsund 2:62

Holmsund

UA-Invest AB

180630

Sofiehem 2:1

Ålidhem

Bostaden

170630

Sofiehem 2:1

Strömpilen

Balticgruppen

181231

Hörneå 8:874 mfl.

Hörnefors

OBOS Mark AB

190901

Sofiehem 2:1

Ålidhem

VNB Byggprod. AB

191231

Hörneå 30:2 mfl.

Hörnefors

OF Bygg AB

200630

Ersboda 2:1

Ersboda

Balticgruppen

201231

Baggböle 1:17

Baggböle

OBOS Mark AB

191231

Backen 6:1

Backen

Byggnadsstiftelsen Waldorfskolan i Umeå

201231

Obbola 19:1

Obbola

OBOS Mark AB

210630

Västerteg 36:2 (del av)

Teg

Lerstenen Handlaren AB

201231

Västerteg 34:4 mfl.

Teg

Bostaden

201231

 

Kontakt

Helen Nilsson
090-16 23 56
helen.nilsson@umea.se