Startsida Umeå kommun

Backen, Stenmorgärdet (Päråkern)

I det populära bostadsområdet Backen, med närhet till älvens strandpromenad, pågår planläggning för ca.200 bostäder, skollokaler och konstgräsplan.

Planområdet ligger nordväst om korsningen Sockenvägen/Umedalsallén och bebyggelsen ska länkas till det gamla sjukhusområdet Umedalen i norr och skolmiljön i väster.

Byggnadsstiftelsen Waldorfskolan i Umeå innehar ett reservationsavtal för den del som planeras för skola och avser bygga en förskola.

Utbyggnad av bostäder i området kommer troligtvis att kunna ske tidigast 2020-2021. Markanvisningsförfrågan kan tidigast gå ut då detaljplanen vunnit laga kraft.

Läs mer via länken "Pågående detaljplan" i menyn till höger.

Klicka på kartan för större format

Kontakt

Sandrine Rivoire
090-16 23 05
070-207 64 73
sandrine.rivoire@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.