Startsida Umeå kommun

Böleäng, kvarteret Aspgärdan

Aspgärdan är ett kompletteringsprojekt utmed Bölevägen på Böleäng i sydvästra Umeå.

Det planeras för både bostäder och skoländamål i området. Den del som kommunen äger ska så småningom anvisas för flerbostadshus med cirka 220 nya bostäder.

Med ett avstånd till centrum på knappt två kilometer hittar man även i närområdet en av Umeås större arbetsplatser Volvo Lastvagnar samt den natursköna älven och Bölesholmarna.

Läs mer om intentionerna för området

Fördelning av mark kan tidigast ske 2019.

Följ länken under Mer information för pågående detaljplan.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.