Startsida Umeå kommun

Holmsund, kvarteret Tallkronan

Många har upptäckt fördelen med kombinationen av det småskaliga samhället och närheten till den stora staden. Holmsunds läge vid havet har naturligtvis också präglat samhället en hel del. Bara 15 kilometer till universitetet och Norrlands universitetssjukhus - några av de största arbetsplatserna i Umeå. Och endast 11 kilometer till flygplatsen och goda bussförbindelser gör kommundelen attraktiv i mångas ögon.

Kommunen jobbar just nu för att ta fram en detaljplan i Holmsund vid området intill Lövöbacken och det gamla vattentornet. Syftet med planen är att ta fram ett nytt bostadsområde i Holmsund för att kunna erbjuda ett attraktivt boende i de centrala delarna av samhället. Den bebyggelse man tänker sig ska till huvudsak vara fristående småhus men utifrån lämplighet och terräng har man även beslutat att lägga till möjligheten för flerbostadshus.

 

Detaljplanen är överklagad!

Läs mer på projektsidan för pågående planläggning.

 

Då planen är överklagad kan inte projektering och utbyggnad av bland annat kvartersgatan och vatten/avlopp för området påbörjas som planerat. Kommunen avvaktar Mark- & miljödomstolens beslut.

Markanvisning kan tidigast ske då kvartersgatan är påbörjad.
 

Klicka på bilden för större storlek

Kontakt

Jenny Vindegard
090-16 23 74
070-699 98 65
jenny.vindegard@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.