Startsida Umeå kommun

Hörnefors, Bruksgatan

Umeå kommun äger fastigheterna Hörneå 30:2, 30:3 och 30:4 som är aktuella för bebyggelse. Aktuella fastigheter ligger längs Bruksgatan, centralt i Hörnefors. I närområdet finns vårdcentral, livsmedelsbutiker, badhus, idrottsplats och skola.

Markanvisningsavtal har tecknats med Olaus Forsberg.

Läs mer under "Anvisad mark" i innehållsmenyn.

Klicka på bilden för större storlek

Kontakt

Carl Rasmunds
090-16 23 04
072-237 50 57
carl.rasmunds@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.