Startsida Umeå kommun

Olofsdal

Norr om universitets- och sjukhusområdet ligger Olofsdal i en sydsluttning. Här är det nära till både Universitetsstaden och till rekreationsområdena runt Nydalasjön, på Mariehemsängarna och Stadsliden. Avståndet till Umeå Universitet är drygt en kilometer och området är kollektivtrafikanslutet.

Kommunens del av Olofsdal, Stadsliden 6:2, planeras för ca 700 bostäder, en förskola samt möjlighet till verksamheter i bottenvåningarna. Följ länken till höger för att se planprogrammet för området.

Mark och exploatering har ansökt om detaljplan och utbyggnad kan påbörjas tidigast då planen vunnit laga kraft.

Inbjudan till markanvisning beräknas vara möjlig tidigast 2020.

Följ länken till höger för pågående detaljplan.

 

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.