Startsida Umeå kommun

Tomtebo

All mark på Tomtebo är nu såld.

Stadsdelen som nu växer fram ligger i anslutning till Nydalasjöns södra del. Det är ett populärt rekreations- och naturområde. Detaljplanen ger förutsättningar för utbyggnad med cirka 1000 lägenheter.

Området mellan bebyggelsen och sjön är naturmark med utrymme för det rekreationsstråk som omger sjön. Här finner man storslagen natur med vidstäckta strövområden där det rörliga friluftslivet runt sjön är omfattande både sommar som vinter. Det nyttjas mycket flitigt för promenader, skidturer, skridskoåkning, fiske, bad med mera. Inom strandområdet vid sjön finns en äventyrslekplats.

Kommunen strävar efter blandade upplåtelseformer med varierad sammansättning av bostäder.

Klicka på kartan för större format.

Kontakt

Carl Rasmunds
090-16 23 04
072-237 50 57
carl.rasmunds@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.