Startsida Umeå kommun
Tomtebogård

Tomtebogård

Förlängningen på Tomtebo södra, området mellan Tomtebo och Tavleliden, kallat Tomtebo gård planeras för ny bebyggelse.

Här finner man storslagen natur med vidstäckta strövområden där det rörliga friluftslivet runt sjön är omfattande både sommar som vinter. Det är ett populärt rekreations- och naturområde och nyttjas mycket flitigt för promenader, skidturer, skridskoåkning, fiske, bad med mera. Inom strandområdet på västra sidan av sjön finns en äventyrslekplats.

Marken här ägs delvis av kommunen och delvis av en privat fastighetsägare.
En gemensam detaljplan för området håller på att tas fram och planeras att antas under 2019.

Utbyggnad av området kommer troligtvis att kunna påbörjas under 2020.

Följ länken under Mer information för pågående detaljplan.

 

Klicka på kartan för större format

Kontakt

Carl Rasmunds
090-16 23 04
072-237 50 57
carl.rasmunds@umea.se