Startsida Umeå kommun
Tomtebogård

Tomtebo gård

Förlängningen på Tomtebo södra, området mellan Tomtebo och Tavleliden, kallat Tomtebogård planeras för ny bebyggelse.

Här finner man storslagen natur med vidstäckta strövområden där det rörliga friluftslivet runt sjön är omfattande både sommar som vinter. Det är ett populärt rekreations- och naturområde och nyttjas mycket flitigt för promenader, skidturer, skridskoåkning, fiske, bad med mera. Inom strandområdet på västra sidan av sjön finns en äventyrslekplats.

Marken här ägs delvis av kommunen och delvis av en privat fastighetsägare.
En gemensam detaljplan för området har tagits fram och vann laga kraft i oktober 2019, se dokument i menyn till höger.

Arbetet med området har påbörjats

Umeå kommun har startat gatu- och markarbeten och Bonava har startat byggandet av de första husen på det nya bostadsområdet. Gamla Täfteåvägen stängs av för allmän trafik under sommaren 2020 och istället leds trafiken in via Alfens Allé och Lyktvägen. I september öppnas Täfteåvägen igen.

Läs mer på projektsidan för Tomtebo gård

Innan kommunens mark kan markanvisas och säljas krävs att de allmänna gatorna och övrig infrastruktur är byggd till framkomlig standard. Den här sidan kommer att uppdateras lite längre fram med mer information om kommande markanvisning.

Preliminär tidplan för en första markanvisning är att det kan ske under hösten 2020, dock under förutsättning att nödvändig infrastruktur måste inväntas innan byggstart kan ske.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus