Startsida Umeå kommun
Tomtebogård

Tomtebogård

Förlängningen på Tomtebo södra, området mellan Tomtebo och Tavleliden, kallat Tomtebogård planeras för ny bebyggelse.

Här finner man storslagen natur med vidstäckta strövområden där det rörliga friluftslivet runt sjön är omfattande både sommar som vinter. Det är ett populärt rekreations- och naturområde och nyttjas mycket flitigt för promenader, skidturer, skridskoåkning, fiske, bad med mera. Inom strandområdet på västra sidan av sjön finns en äventyrslekplats.

Marken här ägs delvis av kommunen och delvis av en privat fastighetsägare.
En gemensam detaljplan för området håller på att tas fram.

Utbyggnad av området kommer troligtvis att kunna ske efter 2019.

Följ länken under Mer information för pågående detaljplan.

Klicka på kartan för större format

Kontakt

Carl Rasmunds
090-16 23 04
072-237 50 57
carl.rasmunds@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.