Startsida Umeå kommun

Mark för småhus

Kommunen säljer småhustomter främst till privatpersoner. Endast i de fall när markförhållandena bedöms för svåra för enskilda att hantera markanvisas småhustomter till byggföretag.

Kommunens småhustomter

Kommunen strävar efter att ha en god planberedskap och det planeras kontinuerligt för nya småhusområden i hela kommunen, både i kommunal och i privat regi. Om du letar efter en tomt att bygga din villa på finns alla kommunens lediga småhustomter samt kommande områden här. Du kan
läsa mer om dem och specifik information om tomterna under varje separat område via sidan "Småhustomter".

Privata småhustomter

Privata småhustomter finns ofta till försäljning direkt via mäklare, småhus-fabrikanter eller via andra privata markägare. Ett tips för att hitta dem är att leta på internetsidor liknande Hemnet, Blocket eller i privata tidningsannonser.

Fastighetsförsäljningar

Umeå kommun säljer ibland även tomter och bebyggda fastigheter via mäklare. På denna sida kan du se vilka försäljningar som är aktuella just nu och följa länken till mäklarens annons. 

Att bygga hus

På denna sida har vi listat några pukter att tänka på när du planerar för ditt livs förmodligen största projekt. Se detta som en hjälp att komma igång, det finns mycket mer som du själv måste ta reda på utifrån dina egna kunskaper och erfarenheter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus