Startsida Umeå kommun

Södra Ön

Områdesbeskrivning

Södra ön ligger mellan Umeå flygplats och köpcentrat Strömpilen, i närhet till sjukhus och universitetsområde och med bra kommunikationer. Detaljplanen skapar planmässiga förutsättningar inom området för verksamheter - främst kontor, småindustri och hantverk - samt hotell och besöksanläggning. Planen innefattar även Kolbäcksvägens anslutning till Ön. Planhandlingar finner du under mer information till höger.

Tidsplan

Kommande projekt, tidsplanen för utbyggnaden av området är osäker.

Typ av verksamhet

Kontor, småindustri, handel samt hotell. Byggnadernas gestaltning anses viktig.

Pris

Markpriset är ej satt

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-04-17

Sidans kortadress: www.umea.se/sodraon