Startsida Umeå kommun

Dunkerslunden

Dunkerslunden anlades 1919 och var från början en större park än vad det är idag, på grund av byggnationer av hus och gator mitt i parken. Idag återstår två mindre delar. Parken är belägen väster om Västra Esplanaden och begränsas i öster av Ridvägen.

Parken tidigare

Parken finns med i stadsplanen från år 1899. Byggnader som var för kostsamma att reparera revs 1935. 1977 ändrades stadsplanen så att gatorna runt parken drogs om och byggnation av parkeringsplats utfördes. Därmed försvann större delen av Dunkerslunden.

Parken nu

Dunkerslunden är i dag en liten kvarterspark. Den har alltid varit uppdelad på två områden men har efterhand minskat i storlek. Ytorna består av gräsmattor med lummig grönska av träd och buskar. De äldre träden ger ett vackert intryck åt parken. I området finns en gammal björkallé som är bevarad från den ursprungliga Dunkerslunden och går mellan Ridvägen och Västra Esplanaden.

I parken växer hägg, silverpil, poppel, silvergran, rönn, syren, häggmispel, måbär ock oxbär.

Parken i framtiden

Dunkerslunden är i dag en parkrest men har stor betydelse för närområdet.
Dess närhet till Västra Esplanaden och trafikbullret gör att parken fungerar som en grön lunga i staden.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus