Startsida Umeå kommun
Kyrkparken

Omkring stadskyrkan ligger Kyrkparken, och på denna plats byggdes stadens första kyrka i mitten på 1600-talet. Den brann ner under krigen i början av 1700-talet och en ny kyrka byggdes år 1725. En brand ödelade även denna kyrka strax innan stadsbranden förstörde övriga staden. Under mitten av 1890-talet byggdes en ny stadskyrka i trä som fortfarande står kvar och vakar över Kyrkparken.

Första kyrkan på platsen byggdes i mitten av 1600-talet. Liksom många andra kuststäder drabbades Umeå hårt under Det stora nordiska kriget och staden brändes och plundrades många gånger mellan 1714 och 1721. Därefter har olika bränder gjort att kyrkan har fått byggas upp ett antal gånger. År 1894 invigdes den senaste kyrkan och den är byggd helt i sten i nygotisk stil, en treskeppskyrka med tvärskepp. Restaurering av den befintliga kyrkan utfördes år 1937 med en tillbyggnad och ytterligare en om- och tillbyggnad 1984.
Stadskyrkan i Umeå har alltid legat på samma plats och redan under slutet av 1700-talet planterades träd runt kyrkan samt runt torget norr om kyrkan, det så kallade Kyrktorget. Den platsen utgörs idag av Vänortsparken. På 1850-talet bildades en trädgårdsförening som fick till uppgift att ta hand om planteringar runt kyrkan, kyrktorget samt begravningsplasen (Västra Kyrkogården) Väst på stan. Planteringarna kring den nuvarande kyrkan antas vara utförda omkring sekelskiftet 1900.

Parken nu

Kyrkan ligger centralt placerad i kvarteret och omges av en lummig park med slingrande grusgångar runt om. Parken är smått kuperad och sluttar ner mot älven i söder. Kontakten med älven är i söder avskuren genom Strandgatan.
I parken finns ett gravmonument av J Z Dunker och en minnessten över P A Stromberg. Vegetationen i parken består av skogslönn, flikbladig al, rödbladig virginiahägg, poppel, pelarasp, hägg, skogsalm, lind, cembratall och ornäsbjörk.

Parken i framtiden

Parken ingår i förändringsprojektet "Staden mellan broarna". Här undersöks möjligheterna att ta bort Strandgatan och förlänga parkens koppling mot älven.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus