Startsida Umeå kommun
Klicka på bilden för att ladda ned illustrationen av utformning

Klicka på bilden för att ladda ned illustrationen av utformning

Stengärdan, Sandbacka

Umeå kommun förnyade lekplatsen under 2013. Befintlig och sliten utrustning byttes ut och delar av lekplatsen tillgänglighetsanpassades. Lekplatsen delades upp i två delar och en av delarna anpassades för de mindre barnen. Delen för de större barnen är tänkt fungera som en uppsamlingslekplats för Sandbacka med utrustning som linbana, hög gunga och hög tubrutsch.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus