Startsida Umeå kommun

Västra kyrkogården

Kyrkogården är belägen Väst på stan, på norra sidan av Storgatan mitt emot Hemgården. Den är omgärdad av ett vitt staket på en låg stenmur.

Parken tidigare

Västra Kyrkogården är troligen anlagd omkring år 1815 och utvidgades år 1842. Stadens första lasarett ligger på andra sidan Storgatan mitt emot kyrkogården och "Lasarettskyrkogården" ska enligt uppgift ha börjat användas redan när lasarettet togs i bruk år 1784. Det första kapellet byggdes år 1838 och övergick till att bli en förrådsbyggnad år 1885. Kapellet från 1885 brann ner år 1944 och blev efter branden ombyggt.

Parken nu

Kyrkogården är belägen Väst på stan mellan Storgatan i söder, Kungsgatan i norr samt Västergatan i väst. På området finns ett gravkapell och en fontän. Fontänen är en låg, ovalt formad skål med rundade kanter i vilken det står en blomma av koppar. Området runt fontänen är stensatt och omgiven av rabatter. Kyrkogården delas in av de grusgångar som löper horisontellt och diagonalt genom kyrkogården. Kyrkogården ger ett lummigt och grönt intryck genom de många äldre träd som växer där.

Tidigare var människans status i samhället viktig och detta avgjorde var på kyrkogården man blev begravd. De södra och östra delarna var för de "fina" medborgarna, baserat på att djävulen enligt medeltida tro kom från norr.

Flera av våra tidigare landshövdingar ligger begravda på kyrkogården.

Parken i framtiden

Kyrkogårdar är viktiga "gröna rum" i städer och utnyttjas många gånger som park, för promenad och meditation. Detta bör man ha i åtanke vid framtida stadsplanering.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus