Startsida Umeå kommun

Backenområdet

Backenområdet omfattar Backen, Grisbacka, Grubbe, Umedalen med flera bostadsområden. Här finns både flerbostadshus och småhus samt flera skolor, affärer, kyrkor, idrottsanläggningar med mera.

Copyright Umeå kommun/SHBK Medgivande MOK 06-301

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus