Startsida Umeå kommun

Klockarbäcken

Relativt nytt industriområde cirka 5 kilometer från centrum.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus