Startsida Umeå kommun

Bilhandlaren 1 och Smörjaren 1-3 - bostäder, verksamheter

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder i kvartersstruktur, med möjlighet till verksamheter
i entréplan. Syftet är också att säkerställa att ny bebyggelse inte minskar handlingsfriheten för omvandlingsområdet längs Tegsvägen.

 

Bilhandlaren 1 och Smörjaren 1 har slagits samman med ärendet BN-2018/01200 (Smörjaren 2 och 3). Dessa ärenden handläggs nu under BN-2017/01441.

Planfakta

Diarienummer

BN-2017/01441

Handläggare

Jonas Söderlind
planarkitekt
090-16 14 08
jonas.soderlind@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen för Bilhandlaren 1 och Smörjaren 1 togs av byggnadsnämnden 2017-10-18.

Beslut om att påbörja planen för Smörjaren 2 och 3 togs av byggnadsnämnden 2018-06-13.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Behovsbedömning
Behovsbedömningen är anslagen 2018-02-27 - 2018-03-23

Behovsbedömning

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus