Startsida Umeå kommun

Umeå Syd

Inom området finns bland annat Hörnefors, Norrbyn, Norrbyskär, Norrmjöle, Obbola, Stöcke, Stöcksjö, Ström och Sörmjöle.

Copyright Umeå kommun/SHBK Medgivande MOK 06-301

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus