Startsida Umeå kommun

Hörneå 8:3 och 8:4

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.

Planfakta

Diarienummer

BN-2018/00540

Handläggare

Susanne Ohlsson
planarkitekt
090-16 64 94

susanne.ohlsson@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 13 juni 2018.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas ut på begäran)

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus