Startsida Umeå kommun

Del av Hörneå 8:539 - bostäder och skolverksamhet

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och verksamheter samt förskola. Syftet är också att skydda strandområdet.

Detaljplanen är just nu (2020-05-04) vilande på sökandes begäran.

Planfakta

Diarienummer

BN-2017/02325

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden
2018-03-14

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Behovsbedömning
Behovsbedömning för ny avgränsning anslagen mellan
2019-11-27 t.o.m 2019-12-19

Behovsbedömning

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus