Startsida Umeå kommun

​Hörneå 8:863 med flera, östra Hamnskär

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny bebyggelse och säkerställa särskilt värdefull bebyggelse liksom allmänhetens åtkomst till småbåtshamn på östra Hamnskär.

Planfakta

Diarienummer

BN-2014/01920

Handläggare

Anna Åslin
planarkitekt
090-16 23 54
070-251 80 57
anna.aslin@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 19 november 2014. Planen hand­läggs med normalt plan­förfarande, det vill säga både samrådsskede och gransknings­skede.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus