Startsida Umeå kommun

Sörmjöle 3:40 – bostäder

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.

Planfakta

Diarienummer

BN-2017/00028

Kajsa Jacobsson
planarkitekt
090-16 13 16
kajsa.jacobsson@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden 2017-08-23.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Undersökning av miljöpåverkan

Undersöknig av miljöpåverkan är anslagen till och med 2019-11-01.

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-06-30

Sidans kortadress: www.umea.se/sormjole340