Startsida Umeå kommun

Sörmjöle S:1 - bostäder

Syftet med planen är att bekräfta befintlig bostadsbebyggelse.

Planfakta

Diarienummer

BN-2018/01158

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden 2018-09-19

Byggnadsnämndens protokoll lämnas ut på begäran.

Behovsbedömning

Behovsbedömningen är anslagen

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus