Startsida Umeå kommun

Stöcke 6:36 och 6:31 - bostäder

Preliminärt syfte med planen är att inom planområdet skapa planmässiga förutsättningar för en avstyckning av befintliga parhus inom två bostadsfastigheter

Planfakta

Diarienummer

BN-2020/00386

Handläggare

Anna Hedqvist Herzog
planarkitekt
090-166498
anna.herzog@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 2020-05-20

Byggnadsnämndens protkoll lämnas ut på begäran.

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus