Startsida Umeå kommun

Ön 1:96 med flera (Norra Ön) - bostäder, infrastruktur

Syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av verksamheter.

Syftet är också att utreda och säkerställa mark för nödvändig allmän infrastruktur.

Planfakta

Diarienummer

BN-2013/00345

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 15 juni 2016.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Behovsbedömning

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft