Startsida Umeå kommun

Ön 1:96 med flera (Norra Ön) - bostäder, infrastruktur

Syfte med detaljplanen

Syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av verksamheter.

Syftet är också att utreda och säkerställa mark för nödvändig allmän infrastruktur.

Kommande arkeologisk undersökning

Under vecka 42 kommer en grupp arkeologer från Västerbottens museum att genomföra en arkeologisk undersökning på norra Ön. Grävmaskin kommer att användas på platser där historiska kartor från 1600- och 1700-talet visar gårdstomter samt på norra änden av Ön där en rysk förskansning ska ha funnits.

Syftet med undersökningsarbetet är att fastställa eller utesluta förekomsten av kulturhistoriska lämningar som kan påverka arbetet med planläggningen av norra Ön för i huvudsak bostadsändamål.

För mer information om arbetet kontakta kommunens detaljplaneavdelning på tel. 070 - 623 08 80.

> Informationsbrev - arkeologisk undersökning (pdf)

Planfakta

Diarienummer

BN-2013/00345

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 15 juni 2016.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Behovsbedömning

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft