Startsida Umeå kommun
Illustration plankarta Täfteå

Klicka för att öppna plankartan för fördjupningen för Täfteå (pdf filstorlek)

Täfteå

Fördjupningen syftar till att vara ett underlag för Täfteå tätorts utveckling. Planen skapar möjligheter för ny bebyggelse, framförallt för småhus och utvisar områden för arbetsplatser, anläggningar och aktiviteter.  Bebyggelseutvecklingen är i princip med översiktsplanens redovisning. Täfteås framtida utveckling bör föregås av en ny översiktsplan eller annat övergripande underlag. Inom kustplanen redovisas ett större område för bebyggelseutveckling vid Lillfjärden. Utveckling förutsätter utbyggnad av VA.

Fakta om fördjupningen för Täfteå

Antagande

Antagen KF 1984. Antagen som fördjupning 1990.

Aktualitet

Aktualitetsförklaring 2016. Planen är aktuell.

Avgränsning

Planområdet omfattar Täfteå, området vid Lillfjärden m.m.

Planens bärande teman

Befolkning och bebyggelseutveckling

Särskild  upplysning

Överlappar till viss del kustplanens avgränsning.

 

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus