Startsida Umeå kommun
Illustration Yttersjö

Klicka för att öppna plankarta för fördjupningen för Yttersjö (pdf filstorlek)

Yttersjö

Fördjupningen syftar till att vara ett underlag för Yttersjös framtida utveckling. Planen pekar ut områden för tillkommande bostadsbebyggelse. Även centrumfunktioner kring skolområdet och möjligheter för industriutveckling lyfts i planen.

Fördjupning för Yttersjö

Antagande

Antagen KF 1990.

Aktualitet

Aktualitetsförklaring 2016. Planen är aktuell.

Avgränsning

Planområdet omfattar Yttersjö och kringområde.  

Planens bärande teman

Bebyggelse, centrumanläggningar, industriområde samt VA-försörjning.

Särskild  upplysning


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus