Startsida Umeå kommun

Bredband och IT

Marken i Umeå är fiberrik

Bäst i väst, den placeringen fick Umeå i den undersökning från 2010 som listade bredbandshastigheten i världens städer. Sedan dess har det kommunala bolaget UmeNet fortsatt att uppgradera nätet. Mer än 95 procent av invånarna i Umeå kommun tillgång till bredband via fiber.

Kapaciteten är en framgångsfaktor för den expanderande IT-sektorn. Dessutom är avancerade IT-lösningar en naturlig del av verksamheten för tillverkningsföretag, designers, forskare, sjukvård och många andra.

Teknik för nya framsteg

En tidig och omfattande utbyggnad av stadsnätet har gjort Umeå till en av världens bredbandtätaste städer. Närheten till universiteten med forskning och kompetent arbetskraft har underlättat rekryteringen inom den expanderande IT-sektorn under många år

Att Norrlands Universitetssjukhus, Volvo Lastvagnar, Ålö AB, Komatsu Forest och andra stora nyttjare av IT har integrerat ny teknik, är utvecklande för både den egna verksamheten och informations- och kommunikationssektorn.

I Umeå finns omfattande nätverk med nya och självständiga 3D-grafiker, illustratörer, webbdesigners och programmerare, som i många fall går vidare till internationella företag.

Kontakt

Har du frågor om IT-utveckling i Umeå kommun, kontakta:

Tomas Forsberg
IT-chef
090-16 11 52
tomas.forsberg@umea.se

Mer information

Umeå kommuns IT-strategi är ett övergripande styrdokument som anger hur Umeå kommun vill ta tillvara digitaliseringens möjligheter och utveckla kommunen.

På sidan med interna styrdokument hittar du Umeå kommuns IT-strategi

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus