Startsida Umeå kommun

IT-säkerhet

För att Umeå kommuns olika verksamheter ska kunna bedriva sin verksamhet på ett så effektivt sätt som möjligt, och tillhandahålla service till medborgarna ställs krav på informationssystemen.

Informationssystemen ska uppfylla verksamheternas krav på:

  • Sekretess: Ingen obehörig person ska komma åt information som finns i informationssystemet.
  • Riktighet: Data ska inte ändras eller modifieras.
  • Tillgänglighet: Behöriga användare ska vid behov ha tillgång till information och tillhörande tillgångar.
  • Spårbarhet: Det ska vara möjligt att följa händelser i informationssystemet.

Arbetet med IT-säkerhet ska säkerställa att informationssystemen uppfyller dessa krav. Genom att omvärlden hela tiden är i förändring krävs att IT-säkerhetsarbetet i Umeå kommun är en ständigt pågående process som alltid hålls levande. Genom att följa upp arbetet med kontroller och revisioner kan uppdateringar och förändringar göras vid behov, och kommunen kan på så sätt upprätthålla en avvägd och kostnadseffektiv säkerhetsnivå.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus