Startsida Umeå kommun

IT-infrastruktur

IT-infrastrukturprogrammet ska övergripande beskriva Umeå kommuns arbetssätt med IT-infrastrukturfrågor.

IT-infrastrukturuppbyggnaden, det vill säga satsningen på bredbandskommunikation, är en viktig utvecklingsfråga på lokal, regional och nationell nivå.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus