Startsida Umeå kommun

Sharing City Umeå summerar våren 2019

Nu är det dags för Sharing City Umeå att summera vårens aktiviteter och alla fantastiska projekt som genomförts. Jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla som sitter med i projektgruppen för det engagemang och tid ni har lagt ner. Jag vill även passa på att tacka våra olika samarbetspartners som varit med och bidragit till våra aktiviteter.

Delningstjänster slår rekord

För att lyfta några delar så har vi under året anordnat Nordens första konferens på temat Staden som samägd delningsplattform med deltagande från hela Sverige och med internationella inslag. Fritidsbanken och U-bike har båda slagit rekord i antal användare vilket visar vilket starkt intresse det finns för delningstjänster i Umeå. Projektet har tagit frågan om infrastruktur för delning vidare och nu upprättas en arena för delning i Universitetsstaden och Cykelstället har vidareutvecklats till en hubb för delning.

Delningstjänster och integration

Vi är mycket glada för det arbete som sker med integration kopplat till delningstjänster. Både föreningar och kommunens verksamhet har genomfört aktiviteter för att genom delning skapa nya förutsättningar för Umeås nyanlända invånare.

Vi ser fram mot att arbeta vidare under hösten för att fortsätta stärka, vidareutveckla och utvärdera testbäddens olika initiativ. Vill du veta mer om projektet och få mer information om kommande aktiviteter så hoppas jag du följer oss på https://umea.se/sharingcity, Instagram och Twitter.

Med det så önskar jag er en riktigt trevlig sommar!

Philip Näslund, projektledare Sharing City Umeå

Axplock av genomförda aktiviteter våren 2019

 • Konferens Cooperative Cities 7-8 mars
 • Tagit fram en omvärldsanalys för Servicehubbar
 • Workshop om Servicehubbars utveckling i Umeå
 • Rundabordssamtal – servicehubbar med bilpoolsaktörer
 • Workshops med umebor i olika åldrar om servicehubbar tillsammans med Hello Future genomfördes i maj och juni.
 • Presentation på konferens Cirkulära affärer 28 mars
 • Möte om flödesmätningar campusparken, Umeå universitet.
 • Deltar i OECD-studien om cirkulär ekonomi
 • Deltog i partnerskapsdialog med UMU-Umeå kommun
 • D-uppsats om Cirkulär ekonomi tillsammans med studenter från Handelshögskolan och Fritidsbanken.
 • Uthyrning av parasportutrustning via Fritidsbanken och Fritid, Umeå kommun.
 • Viva Integration samarbete med Sharing City Umeå kring nyanlända på Tomtebo
 • Viva Integration har genomfört en workshop med boende för att identifiera behov och möjligheter.
 • Möte med Stöckebygdens utvecklingsprojekt
 • Deltog på event Earth Hour 30 mars på Cykelstället (U-bike, Fritidsbanken, Energirådgivning, Hållbar mat, tipsrunda mm.)
 • Inspel till UMU, Handelshögskolans Business creation course för att lösa samhällets utmaningar.
 • Cykelstället nominerat till årets Samhällsbyggare av Dagens Samhälle. Vann gjorde Skövde bostäder.
 • Lunchseminarium och efterträff efter konferensen Cooperative Cities om delningstjänster och hur vi kan främja delningsentreprenörer i Umeå. Genomfördes i samverkan med Coompanion/Tensaii
 • Cykelvänner på Cykelstället 15 juni tillsammans med Vän i Umeå.
 • Invigning av Hållbarhetsvagnen på Cykelstället 15 juni som är designad av skolbarn från Ersdungens skola och förskolan Gitarren. Den invigdes av Maja Westling, vice ordförande i Miljö-och hälsoskyddsnämnden.
 • Stort intresse för varmhållna cykelgaraget
 • Stort intresse för medlemskap i U-bike. Det är nu fullt för tillfället.
 • Projektering och upprättande av en arena för delning i Universitetsstaden
 • Deltagit på aktiviteter kopplat till hälsa på campus
 • Designhögskolan har tagit fram material till det mobila Showroomet som utvecklas av VAKIN.
 • UmeåWheels har fått fortsatt coachning av Coompanion inom Sharing Made Simple-konceptet
 • Coompanion har haft öppna träffar med Sharing Made Simple på Umeå Universitet.
 • Coompanion har vidareutveckling av Sharing Umeå Toolkit med stöd av Tensaii.
 • Samverkan och utveckling av det strategiska projektet Sharing Digital Platforms som drivs av Umeå Universitet. Utveckling av den digital plattform som stödjer testbäddens utveckling.

  Samarbeten
 • Samverkan med Umeå Kulturs projekt Stärkta Bibliotek och Viva Integration
 • Projektansökan inom partnerskapet med UMU. Arkitekthögskolan
Kontakt

Philip Näslund
Projektledare Sharing City Umeå
Umeå kommun
philip.naslund@umea.se
Tel: 090-16 66 71

Mer information

Läs mer om Sharing City Umeå här.