Startsida Umeå kommun
Beskriv vad bilden föreställer.

Ungdomslyftet i Gravmark, föreningen bakom Café Storudden, är en av 23 sökande som beviljats medel under 2019.

En halv miljon till utvecklinsinsatser på Umeå landsbygd

Umeå landsbygd växer i samma takt som staden. En tredjedel av Umeås tillväxt sker utanför staden, och väntas göra så framöver. Umeå kommun har under året som gått beviljat totalt 576 437 kronor till projekt som stärker och främjar lokal utveckling på Umeå landsbygd. Det handlar om 23 beviljade projekt som inkluderar allt från att skapa mötesplatser, tillgänglighetsåtgärder, visionsarbete och att utveckla samarbeten byar emellan. Stödet går att söka även under 2020.

Stöd till lokalt ledd utveckling heter projektmedlet som fokuserar på Umeås växande landsbygd. Under 2019 uppgick stödet till en halv miljon kronor och är ett av flera stöd som Föreningsbyrån erbjuder föreningar i Umeå kommun. Syftet är att skapa möjligheter att jobba med utvecklingsfrågor, initiativ och aktiviteter som på olika sätt bidrar till lokal utveckling på landsbygden.

Vad har stödet gått till?

I en årsrapport sammanfattas hur projektstödet har använts under 2019. Där går att läsa om vilka orter och byar som sökt stödet, vilka organisationstyper som står bakom ansökningarna samt vad stödet har gått till. Ett axplock av de 23 projekt som beviljats är bl.a. ett hälsoprojekt i Furunäs, Sörmjöle Vision 2030, grillstuga och vandringsstig i Bodbyn, cykelbod på Holmön, orienteringskarta till Äventyrsparken Rödåsel, båtnerläggningsramp i Skeppsvik, tillgänglighetsanpassning kring Café Storudden i Gravmark, samt skördemarknad i Stöcke.

Lyckad dialogsamverkan med Bygderådet Umeå

När stödet först upprättades, 2018, beviljades fem projekt totalt 100 000 kr. Under 2019 har antalet ansökningar ökat i rasande fart – resultat av ett gediget dialogarbete med 14 genomförda informationsträffar runt om Umeå landsbygd, med cirka 88 inbjudna byar. Träffarna har genomförts av Umeå kommuns landsbygdsutvecklare tillsammans med Bygderådet Umeå, och har varit ett uppskattat forum för dialog och kunskapsutbyte mellan byar och föreningar.

Vad händer nu?

Stöd till lokalt ledd utveckling går att söka under hela 2020 och ansökningar från orter/byar som tidigare inte sökt uppmuntras lite extra. Maxbeloppet är 35 000 kr per projekt och inom ramen för projektstödet är det också möjligt att söka 3 000 kr för upprättandet av en lokal utvecklingsplan – ett viktigt verktyg för byar att tycka till om och påverka utvecklingen i sin bygd.

Har du eller någon i din bygd ett utvecklingsprojekt som ni vill förverkliga? Bidrar det till nytta för hela bygden? Välkommen att skicka in er ansökan!

Kontakt

Jennie Bergvall Kalén
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 14 74
0735- 24 58 44
jennie.bergvall.kalen@umea.se

Mer information